Punts d´interès
Alertes
Més informació de la ruta

Muntanya de Can Mont

DIFICULTAT: ALTA
Durada máxima:

La muntanya de can Mont es caracteritza dins de l'àmplia orografía de les Gavarres
per tenir un perfil propi; situada a ponent de la vila de Calonge la muntanya s'alça a 277 mts d'altitud formant un gran altiplà; queda un xic desconnectada de la resta del massís i de fet és una gran balconada i un magnífic mirador sobre la vall de Calonge i la badia de Palamós; les urbanitzacions existents a la seva vessant sud així ho corroboren.
Hem iniciat la ruta pujant al Mas Nou seguint la pista de l'esglèsia de Sta. Cristina per davallar a continuació fins a trobar la riera de Calonge (vall dels molins); travessem la carretera i per la pista anomenada de l'antic campament ens anirem acostant als primers contraforts de la muntanya de can Mont.
La muntanya amaga alguns tresors que hem anat redescobrint durant aquest itinerari; en primer lloc la Pedrera d'en Folc un enorme esvoranc a la vessant nord visible des de molts indrets; aquesta pedrera actualment abandonada va proveïr els blocs de pedra necessaris per la construcció del port de Palamós.
Quan arribem a l'altiplà entre pinedes i alzinars apareixen vinyes i camps de conreu; hem d'anar a trobar prop de la casa (habitada) de can Mont un gran suro monumental catalogat i una mica més enllà la font de can Mont a peu d'una enorme alzina.
Seguint un camí ben marcat i senyalitzat en direcció a l'extrem meridional de la muntanya arribarem al jaciment ibèric de Castellbarri que consta d'una antiga muralla i una torre derruïda d'origen romà amb aportacions medievals posteriors.
La panorámica des d'aquest indret és esplèndida; la vall de Calonge, la badia de Palamós, l'ermita de Fenals i totes les valls esglaonades de les Gavarres fins arribar al Puig d'Arques.
Només esperar i desitjar que aquest formidable altiplà de can Mont es pugui preservar de la voracitat urbanitzadora que ja afecta sense massa ordre ni concert
bona part de la vessant sud de la muntanya.
35.45 Km 329.9 m 1191.7 m
4.9 m Si
Punts d'interès Descarregar track
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: