Punts d´interès
Alertes
Més informació de la ruta

Puig dels Daus

DIFICULTAT: MITJA
Durada máxima:

Ruta a l'entorn de la vessant gavarrenca de Calonge amb l'objectiu d'anar a trobar el Puig dels Daus; el topònim fa referència que en aquell indret hi afloren minúsculs cubs metàl.lics de sulfat ferrós amb aparença de daus.
Per Romanyà enfilarem cap el Puig d'Arques i recorrerem la carena en direcció St. Cebrià dels Alls i la Ganga; abans d'arribar al coll a la Ganga al mas abandonat de ca l''Alenyà hem de trencar a la dreta per un bonic camí de bosc que ens permetrà travessar un parell de fondalades i ens portarà al mas dels Crosos prop de la gran pedrera del Pilar; el recorregut ens ofereix una gran panorámica
d'aquesta explotació de pedra.
Travessem la carretera i per les vinyes de can Diumenjó arribarem al Puig dels Daus, un puig modest però que amaga grans sorpreses. Aquí amb paciència gratant i escarbotant podrem descubrir els petits cubs metàl.lics impregnats en les terrossos de pedra i argila; haurem d'anar desengrunant aquests terrossos per extraure'n els curiosos daus de sulfat ferrós.
Si fòssim un país normal aquest indret tan singular i característic estaria catalogat, senyalitzat, preservat i mitjanament protegit; avui dia el que podem veure és que aquest interessant Puig dels Daus es troba clarament
amenaçat. Si ningú amb una mica de seny no hi posa remei un seguit de cases i urbanitzacions properes l'aniran engolint de mica en mica de manera inexorable.
46.16 Km 477.9 m 997.9 m
5 hores 9 minuts 6.9 m Si
Punts d´interès Descarregar track
Les rutes de
la colla bujonis
Col·labora: